Roboty lakiernicze w przemyśle drzewnym

Industrial welding robot arm

Współczesne roboty lakiernicze dostosowane są technicznie do tego, by funkcjonować w środowiskach pracy wielu branż. Do czołowych branż, w których na co dzień stosuje się rozbudowane roboty lakiernicze zalicza się między innymi branżę drzewną. Odkąd zaczęto stosować roboty lakiernicze w branży drzewnej na szeroką skalę, możliwe stało się wprowadzanie do produkcji oraz obiegu konsumenckiego zwiększonych nakładów artykułów drewnianych.

Wiadomo, przecież ludzka ręka nie dokona procesu lakierowania hurtowego w tak krótkim czasie i zachowaniu idealnej jakości. Roboty wypierają stopniowo pracę ludzi przy taśmach produkcyjnych i maszynach stolarskich. Przewiduje się, że w najbliższych latach coraz więcej robotów zasilać będzie także strefę montażu, przez co jeszcze więcej pracowników będzie musiało z czasem się przekwalifikować na inne profile działalności. Automatyzacja przemysłu drzewnego sprawia, że obróbka i przetwarzanie drewna odbywa się w bardziej ergonomiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego sposób.

Roboty lakiernicze przy produkcjach

Za przykład podać możemy nowoczesne fabryki mebli. Są to najczęściej nowoczesne fabryki przemysłowe, z potężnym, zachodnim kapitałem, którym nie szkoda inwestowania w nowoczesne technologie. Dziś globalny przemysł wymaga wręcz tego, aby inwestować w sprzęty oparte na rozwiązaniach technicznych z kręgu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Tylko w taki sposób branża meblowa jest w stanie osiągnąć sukces. I nie można bynajmniej zaprzestać na jednym typie maszyny automatycznej. Obok robotów lakierniczych do pracy przy kreowaniu nowoczesnych form z drewna potrzebne są także roboty szlifujące, frezarskie, montujące, z funkcją wkręcania elementów śrubowych oraz polerujące.

Praca robota lakierniczego

W praktyce, w czasie pracy w fabryce mebli, robot lakierniczy działa właściwie na samym końcu całego przemysłowego obwodu. Lakieruje się już gotowe, wycięte i wyszlifowane dokładnie elementy. Potem dopiero zostają one oddane na strefę montażu, ale to już zupełnie inny temat na opowieść. Roboty lakiernicze korzystają z naboi z lakierem różnorodnego rodzaju. Każdy typ drewna inaczej reaguje na dany specyfik chemiczny. Maszyna jest jedynie łącznikiem między obrabianym materiałem a substancją mającą zapewnić mu długą żywotność.