Zasady korzystania z robotów montażowych

Zasady BHP przy korzystaniu z robotów montażowych powinny być określone jasnymi dokumentami. Ma to ogromne znaczenie przy stawianiu konstrukcji stalowych a także wszelkich obiektów wielkowymiarowych. Pracownik przed przystąpieniem do pracy z robotem montażowym powinien zapoznać się dokładnie z instrukcją jego obsługi, a także przejść gruntowne szkolenie.

Niedopuszczalne jest, by w rejonie pracy robota montażowego przebywały osoby nieupoważnione. Za działanie robota na płaszczyznach ściennych, przy przenoszeniu belek, ustawianiu słupów, wtłaczania ram, dosztukowywania kratownic na dowolnie wybranych kondygnacjach obiektu odpowiada jeden lub zespół pracowników uprzednio do tego wyznaczonych. Montaż za pomocą robota nie jest wskazany, jeśli wiatr w miejscu pracy osiąga wartość prędkości przewyższającą 10 m/s. Niekorzystna dla pracy robota jest także słaba widoczność w godzinach wieczornych, spotęgowana dodatkowo mgłą. Roboty przemysłowe mogą pracować jak najbardziej w warunkach nocnych, ale tylko wtedy, gdy zespół pracowników zadba o odpowiednie dla nich oświetlenie.

Praca z odpowiedzialnością i czujnością

O ile praca robotów przemysłowych nie ulega żadnemu kwestionowaniu, o tyle wpływ człowieka na jakość wykonywanego zabiegu ma ogromne znaczenie. To od działalności ludzkiej zależy nakierowanie elementu na miejsce, gdzie ma zostać umieszczony. Człowiek także odpowiada za ustabilizowanie części po jej przeniesieniu. Haki zawieszające uwalniają przenoszoną część w momencie, gdy człowiek zdecyduje się ją ustawić i poluzuje cały mechanizm za pomocą dźwigni lub sterowników komputerowych.

Czynności ułatwiające prace robotów przemysłowych

Z racji tego, że z pomocą maszyn transportuje się naprawdę różne elementy pod kątem konstrukcji oraz masy, trzeba w odpowiedni sposób umieć dobrać zawiesia, by nie przeciążyć robota i nie narazić go na straty konstrukcyjne. Trzeba zwracać uwagę na to, by przy podnoszeniu i transporcie dany element nie przekraczał dopuszczalnej wartości pod kątem masy. Nie zaszkodzą także oględziny. Bardzo pomocne w maszynowym transporcie okazują się liny kierunkowe. Zawieszenie elementów na dźwigach łatwo kontroluje się po podniesieniu na wysokość około pół metra.