Robotyzacja linii produkcyjnej w przemyśle motoryzacyjnym

Car bodies on the production line inside automobile factory

Roboty wykorzystywane w produkcji samochodów dają firmom motoryzacyjnym przewagę konkurencyjną. Poprawiają jakość i obniżają koszty produkcji, pozwalają zwiększyć wydajność i chronią pracowników przed brudnymi, trudnymi i niebezpiecznymi zadaniami. Zakłady montażu samochodów używają robotów nie tylko do spawania punktowego i malowania, ale istnieje wiele innych możliwości wykorzystania ich w całym łańcuchu produkcji.

Wyeliminowanie błędów podczas procesu produkcji

Robotyzacja linii produkcyjnej w przemyśle motoryzacyjnej pozwala zminimalizować błędy. Nigdy się nie męczą ani nie rozpraszają wykonując przez wiele godzin powtarzane wielokrotnie czynności.  Nie upuszczają one części ani nie obsługują ich w sposób powodujący uszkodzenia. Powoduje to redukcje kosztów związanych z ilością odpadów, które wcześniej powodowane były. Wyposażone w systemy wizyjne roboty potrafią wykryć zmienność napływających materiałów i dostosować zaprogramowane ścieżki do konkretnych potrzeb.

To z kolei przekłada się na większą satysfakcję klienta, mniej błędów i niższe koszty gwarancji. Łańcuchy dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego działają z minimalną ilością zapasów bez konieczności prowadzenia stanów magazynowych co przeciwdziała opóźnieniom produkcji. Producenci części samochodowych dążą do konsekwentnego działania i konsekwentnej kontroli procesu na każdym etapie produkcji. Nawet najmniejszy problem może zatrzymać linię montażową i spowodować przestój. Przy zautomatyzowanej linii produkcyjnej czasy cykli są stałe przez cały dzień, podobnie jak szczytowe wskaźniki produkcji.

Ochrona pracowników

Wiele miejsc pracy w branży motoryzacyjnej jest niebezpiecznych. Należą do nich między innymi odlewnie, w których wytwarzane są części ze stopionego metalu, gdzie zagrożenie stanowią szkodliwe opary.  Wdrożenie robotów w poszczególne procesy produkcyjne może stanowić ochronę zdrowia pracowników. Podczas montażu samochodów dzięki robotom pracownicy nie mają kontaktu z oparami podczas spawania i lakierowania, a nie są narażeni na hałas towarzyszący pracy wielu maszyn. Robotyka samochodowa zmniejsza liczbę wypadków i roszczeń związanych z obrażeniami, poprzez wyeliminowanie szczególnie niebezpiecznych miejsc pracy.