Znaczenie robotyzacji linii przemysłowej

robotic arms in a car plant

Zautomatyzowana linia produkcyjna składa się z szeregu stanowisk roboczych połączonych systemem kontroli i elektrycznym systemem sterowania. Każda stacja wykonuje określoną operację, a produkt jest przetwarzany krok po kroku, poruszając się wzdłuż linii we wcześniej zdefiniowanej sekwencji produkcyjnej.

Robotyzacja linii produkcyjnej  nie wymaga bezpośredniego zaangażowania osób w operację, a całość lub część procesu produkcji uzupełniają urządzenia mechaniczne i zautomatyzowane systemy. W zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym zadania jakie wykonuje człowiek najczęściej dotyczą nadzorowania i monitorowania pracy całego systemu, bez konieczności bezpośredniej kontroli.

Korzyści z automatyzacji linii produkcyjnej

Zgodnie z zaprogramowanymi poleceniami zautomatyzowana linia produkcyjna to proces, w którym przetwarzane są surowce w końcowe produkty przy niewielkiej interwencji człowieka a często nawet bez niej. Szybki, stabilny i dokładny proces produkcji przyczynia się do skrócenia czasu produkcji i zminimalizowania kosztów. Zastosowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych znacznie zmniejsza koszty produkcji i koszty pracy oraz minimalizuje błędy ludzkie, zapewniając spójność i jakość wyników. Wykorzystanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych uwalnia ludzi od monotonii pracy przy wykonywaniu powtarzających się zadań – roboty zastępują pracę ludzi w zadaniach wykonywanych w niebezpiecznych warunkach i wykonuje zadania, które przekraczają możliwości człowieka pod względem gabarytów, wagi, szybkości i wytrzymałości.

Zmniejszenie kosztów produkcji przez zmniejszenie kosztów pracy

Starannie zaplanowane inwestycje w automatyzację produkcji mogą mieć również duże znaczenie finansowe. Zwrot po dwóch lub trzech latach przy obniżonych kosztach pracy jest równoznaczny ze zwrotem kosztów poniesionych podczas inwestycji nawet o połowę. Co więcej, większość najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie, na przykład Niemcy czy Japonia to kraje, w których przemysł opiera się na robotyzacji linii produkcyjnych.

Patrząc na wspomniane wyżej korzyści, istnieje mocna argumentacja, aby zastanowić się nad możliwością wdrożenia automatyzacji na liniach produkcyjnych.  Używanie zautomatyzowanej linii produkcyjnej nie ogranicza się tylko do eliminacji siły roboczej, dlatego konieczne jest zrozumienie, tego jakie korzyści i ograniczenia przyniesie przedsiębiorstwu robotyzacja linii produkcyjnej i czy nie koliduje z ogólnie przyjętymi celami biznesowymi.